Priėmimas į Fizinio ir sveikatos ugdymo studijas Vilniuje (VDU ŠA)
2020-02-24

STOJIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŠVIETIMO AKADEMIJĄ VILNIUJE IR KAUNE SĄLYGOS

Programos:

 1. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (Kaune ir Vilniuje) (galimybė rinktis specializacijas: socialinės pedagogikos arba specialiosios pedagogikos) – baigęs studijas, galės dirbti darželio auklėtoju ir socialiniu pedagogu arba specialiuoju pedagogu. Vilniuje yra ištęstinės studijos.
 2. Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (Kaune ir Vilniuje): baigęs studijas, galės mokyti anglų kalbos pradinėje mokykloje (kitų aukštųjų mokyklų absolventai negali mokyti užsienio kalbos pradinėje mokykloje).
 3. Mokomojo dalyko pedagogika turi daug specializacijų:
  • Anglų ir kitos užsienio kalbos pedagogika (Kaune ir Vilniuje): kaip kitą užsienio kalbą renkasi prancūzų arba vokiečių, arba rusų, gali tapti dviejų užsienio kalbų mokytojais. Kaune yra didesnis antros užsienio kalbos pasirinkimas (italų, Azijos kalbų ir t.t.)
  • Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika (Kaune ir Vilniuje),
  • Lenkų kalbos ir literatūros pedagogika (Kaune ir Vilniuje),
  • Muzikos pedagogika (Kaune ir Vilniuje),
  • Šokio pedagogika (Kaune),
  • Istorijos ir geografijos pedagogika (Kaune ir Vilniuje): tampa dviejų dalykų mokytojais
  • Fizinio ir sveikatos ugdymo pedagogika (Kaune ir Vilniuje);
  • STEAM: matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų pedagogika (Kaune): tampa dviejų dalykų mokytojais.
 4. Specialioji pedagoginė pagalba: nauja programa, bus vykdoma, jei patvirtins SKVC.

Privalumai:

 • 300 eurų tikslinė stipendija įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas;
 • Pateikus laisvos formos mokyklos (direktoriaus, klasės auklėtojo, mokytojo) rekomendaciją, suteikiama nuolaida apsigyventi bendrabutyje;
 • Skiriamos skatinamosios stipendijos;
 • Skiriamos socialinės stipendijos;
 • Galimybė sumažinti studijų mokestį;
 • Galimybė atlikti praktikas užsienyje;
 • Studijų metu pasiekiamas anglų kalbos C1 lygis, antros užsienio kalbos B2 lygis.

 

Reikalavimai stojantiesiems:

 • Išlaikyti trys brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos, jų minimali išlaikymo riba – 16 balų (sumažintas reikalavimas);
 • penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7;
 • konkursinis balas ne mažesnis nei 5,4;
 • privalomas motyvacijos vertinimas (stojantiems į valstybės finansuojamas vietas): susideda iš pokalbio žodžiu ir darbo raštu – atsakymai į klausimą, kodėl renkuosi būti mokytoju?

N.B.

– Tie, kurie įstos į mokamas vietas, turi galimybę pereiti į valstybės finansuojamas vietas net ir pirmo semestro metu (kai tik atsilaisvina krepšelis);

– Jei gimnazija pasirašys sutartį su ŠA, stojantiems į mokamas vietas pridedamas papildomas balas.

PRISTATYMAS