Pakruojo rajono sporto centras

Pakruojo sporto centras yra Pakruojo rajono savivaldybės įstaiga, sudaranti sąlygas rajono gyventojams praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, rengia sportininkus sportinėms varžyboms, organizuoja sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto renginius. Rūpinasi vaikų, jaunimo, dirbančiųjų bei pagyvenusių žmonių, taip pat žmonių su negalia ir kitų rajono gyventojų kūno kultūra ir sportu, koordinuoja ir remia rajone įregistruotų sporto klubų bei kitų sportinių organizacijų sportininkus, atstovaujančius rajonui apskrities, šalies, tarptautinėse varžybose ir kituose sporto renginiuose.

Statybininkų g. 3 LT-5220 Pakruojis

http://www.pakruojis.lt/index.php?2157338232