REITINGAS

LICENCIJUOTŲ ASMENŲ REITINGAS

Tikslai ir užduotys:

·       Nustatyti geriausius sportininkus individualioje ir komandinėje klasifikacijose.

·       Skatinti skaidrumą ir Fair play dviračių sporte.

·       Padidinti licencijuotų dviratininkų skaičių Lietuvoje.

·       Skatinti Lietuvos dviračių sporto varžybų populiarumą ir prestižą.

·       Skatinti Lietuvos dviračių sporto plėtrą.

Bendrosios nuostatos:

·       Nacionalinius čempionatus organizuoja Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau – LDSF) ir/ar partnerės organizacijos.

·       Tarptautinės dviračių sporto federacijos (toliau -UCI) varžybos yra UCI tarptautiniame kalendoriuje registruotos varžybos.

·       LDSF įtraukia varžybas į LDSF einamųjų metų kalendorių, tačiau visą atsakomybę už varžybų organizavimą ir vykdymą prisiima varžybų organizatorius.

Reitingo varžybų kategorijos:

·       Visos reitinguojamos varžybos yra įtrauktos į LDSF kalendorių.

·       Reitinguojami tik einamųjų metų UCI licencijos turėtojai, kurią išduoda LDSF ar kita UCI patvirtinta organizacija. 

·       Atskiri reitingai sudaromi pagal nurodytas licencijuotų asmenų amžiaus kategorijas moterims ir vyrams.

·       Lietuvos reitingas 2020 m. apima plento ir MTB (kalnų dviračių) varžybas, kurios skirstomos į keturias varžybų kategorijas:

Aukščiausioji kategorijaPirmoji kategorijaAntroji kategorijaTrečioji kategorija

·       Reitinguojamos licencijuotų asmenų amžiaus kategorijos (moterims ir vyrams):

Jauniai (17-18 metų)

Elitas (19+ metų)*

Mėgėjai (18-29 metų)

Veteranai 30 (30-39)

Veteranai 40 (40-49)

Veteranai 50 (50-59)

Veteranai 60 (60-69)

Veteranai 70 (70-79)

PARA (neįgaliųjų sportas)

*elito įskaitoje yra reitinguojami ir U23. U23 skiriami elito taškai.

·       Reitingo taškai skiriami pagal užimtą vietą amžiaus kategorijoje reitinguojamose varžybose.

·       Reitingas atnaujinamas kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį ir skelbiamas www.ldsf.lt.

·       Reitingo taškai skiriami pagal nustatytą taškų skalę. Kuo aukštesnė varžybų kategorija, tuo daugiau taškų skiriama toms varžyboms. 

·Organizatorius, vertindamas savo galimybes atitikti kriterijus, turi galimybę pasirinkti žemesnę kategoriją po kategorijų patvirtinimo, bet ne vėliau nei diena iki pirmos varžybų dienos. Organizatoriui neįvykdžius pasirinktos kategorijos reikalavimų, jo varžybų kategorija gali būti žeminama arba neužskaitomi reitingo taškai.

Varžybos reitingo kategorijoms priskiriamos pagal šiuos kriterijus plento varžyboms:

Aukščiausia kategorija

·       Nacionaliniai šalies čempionatai.

·       Lietuvoje vykstančios UCI varžybos.

Pirma kategorija

·       Varžybose vadovaujamasi UCI ir LDSF taisyklėmis.

·       Varžybų vyr. teisėjas yra licencijuotas teisėjas (nacionalinės ar aukštesnės kategorijos).

·       Varžybose teisėjauja bent 2 LDSF patvirtinti teisėjai (Respublikinė ar aukštesnė kategorija).

·       Varžybų distancija neviršija maksimalios UCI taisyklių 1.1 ar 1.2 (2.3.002) varžybų klasės nustatytos distancijos.

·       Varžybose yra bent trys teisėjų automobiliai.

·       Varžybose yra naudojamas fotofinišas ar laiko matavimo matuokliai.

·       Varžybose yra užtikrinamas dalyvių saugumas pagal UCI rekomendacijas (pvz. yra 2 policijos automobiliai).

·       Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.

·       Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe. 

·       Sudaromos palankesnės sąlygos licencijų turėtojams (pvz. palankesnės starto kainos, geresnė starto vieta ir pan).

·       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:

·       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;

·       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;

·       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams, mėgėjams, elitui ir veteranams. 

Antra kategorija

·       Vadovaujasi LDSF taisyklėmis.

·       Varžybose yra bent du teisėjų automobiliai.

·       Varžybose yra užtikrinamas dalyvių saugumas pagal UCI rekomendacijas (pvz. yra 2 policijos automobiliai).

·       Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.

·       Varžybų vyr. teisėjas yra LDSF patvirtintas teisėjas.

·       Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe.

·       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:

·       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;

·       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;

·       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams, mėgėjams, elitui ir veteranams.

Trečia kategorija

·       Varžybose yra užtikrinamas dalyvių saugumas pagal UCI rekomendacijas (pvz. yra 2 policijos automobiliai).

·       Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.

·       Visi nevaržybiniai važiavimai dviračiu, skirti visiems (Cycling for all renginiai).

MTB varžyboms reitingo varžyboms taikomi tokie kriterijai:

Aukščiausia kategorija

·       Nacionaliniai šalies čempionatai.

·       Lietuvoje vykstančios UCI varžybos.

Pirma kategorija

·       Varžybose vadovaujamasi UCI ir LDSF taisyklėmis.

·       Varžybų vyr. teisėjas yra licencijuotas teisėjas (nacionalinės ar aukštesnės kategorijos).

·       Olimpinio kroso (XCO) varžybos atitinka UCI class 2 (4.2.001) varžybų kategorijos reikalavimus.

·       Varžybose yra naudojamas fotofinišas ar laiko matavimo matuokliai.

·       Maratono (XCM) varžybos atitinka UCI (4.2.004) taisykles dėl distancijos reikalavimo.

·       Enduro varžybos atitinka UCI (4.5) taisykles.

·       Leidimosi nuo kalno (Downhill) varžybos atitinka UCI (4.3.006) taisykles.

·       Visų varžybų ir oficialių treniruočių metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.

·      Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe.

·      Sudaromos palankesnės sąlygos licencijų turėtojams (pvz. palankesnės starto kainos, geresnė starto vieta ir pan).

·       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:

·       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;

·       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;

·       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams, mėgėjams, elitui ir veteranams. 

Antra kategorija

·       Vadovaujamasi LDSF taisyklėmis.

·       Olimpinio kroso (XCO) varžybos atitinka UCI taisyklių class 3 reikalavimus.

·       Maratono (XCM) varžybos neatitinkančios class 3 reikalavimų.

·       Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe.

·       Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.

·       Varžybų vyr. teisėjas yra LDSF patvirtintas teisėjas (nacionalinės ar aukštesnės kategorijos).

·       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:

·       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;

·       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;

·       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams, mėgėjams, elitui ir veteranams. 

Trečia kategorija

·       Visų varžybų metu ir oficialių treniruočių metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.

·       Visi nevaržybiniai važiavimai dviračiu, skirti visiems (Cycling for all renginiai).

Taškų skyrimas

·       Plento ir MTB reitinguojamose varžybose skiriami šie taškai, pagal UCI patvirtintą taškų skyrimo lentelę (2.10.008):

VietaAukščiausia kategorija (100%)Pirma kategorija (85%)Antra kategorija (50%)Trečia kategorija
1.1008550Taškai neskiriami.
2.806840
3.685834
4.584929
5.484224
6.403420
7.332917
8.282414
9.232012
10.18159
11.15138
12.13117
13.1196
14.975
15.874
16.764
17.653
18.542
19.432
20.331

·       Daugiadienėse varžybose už etapo rezultatus skiriami antros kategorijos taškai, galutinės įskaitos taškai skiriami kaip pirmos kategorijos varžyboms.

·       Lenktynėse laikui skiriami tos kategorijos taškai, kuriai kategorijai varžybos yra priskirtos.

·       Varžybose, kur startuoja kelios amžiaus grupės vienu metu, taškai yra skiriami pagal galutinį finišo protokolą, neišskiriant atskirų amžiaus grupių, bet išskiriant lytis.

·       Elito ir jaunių reitinguose yra pridedami taškai gauti iš UCI reitingo. UCI taškų vertė yra išreiškiama santykiu 1/100. t.y. 1 UCI taškas atitinka 100 LDSF taškų (taškai pridedami/atimami). Taškai į LDSF reitingą pridedami/pašalinami kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį.

Komandinė įskaita.

·       Komandinė įskaita skaičiuojama pagal geriausius tris komandos sportininkus. Trijų komandos sportininkų, daugiausiai taškų turinčių individualioje įskaitoje, taškai sumuojami, nepriklausomai nuo jų amžiaus grupių.

·       Jei metų eigoje, sportininkas keičia komandą, jo, iki komandos pakeitimo, taškai nėra skiriami naujai komandai.

Reitingai

·       Sudaromi ir apdovanojamos pirmos trys vietos pagal šiuos reitingus:

Individuali įskaita MTB (jauniai)

Individuali įskaita MTB (jaunės)

Individuali įskaita MTB (mėgėjai vyrai)

Individuali įskaita MTB (mėgėjos moterys)

Individuali įskaita MTB (elitas vyrai)

Individuali įskaita MTB (elitas moterys)

Individuali įskaita MTB (veteranai)

Individuali įskaita MTB (veteranės)

Komandinė įskaita MTB

Individuali įskaita plento (jauniai)

Individuali įskaita plento (jaunės)

Individuali įskaita plento (mėgėjai vyrai)

Individuali įskaita plento (mėgėjos moterys)

Individuali įskaita plento (elitas vyrai)

Individuali įskaita plento (elitas moterys)

Individuali įskaita plento (veteranai)

Individuali įskaita plento (veteranės)

Komandinė įskaita plentas

Kaip varžybos gali būti įtrauktos į 2020 m. reitingą?

Varžybų organizatorius pateikia LDSF rašytinį prašymą, su įsipareigojimu, vykdyti pasirinktos varžybų kategorijos reikalavimus, prašymą įtraukti varžybas į 2020 m. LDSF kalendorių iki š.m. kovo 15 d.

Baigiamosios nuostatos arba kas toliau?

·       Formalizuoti vieningą dviračių sporto reitingą Lietuvoje.

·       Plėsti dviračių sporto disciplinų įtraukimą.

·       Suskirstyti dviratininkus į lygas, pagal jų pajėgumus.