PANEVĖŽYS2013: Dienos apžvalga (pirmos dienos pirma pusė)