Skip to content Skip to footer

Draudžiamų medžiagų ir metodų sąrašas yra tarptautinis standartas, nurodantis kokios medžiagos ir metodai yra draudžiami varžybų ir/arba ne varžybų metu. Šis sąrašas taip pat nurodo ar tam tikros medžiagos yra draudžiamos tam tikrose sporto šakose. Naujausią draudžiamų medžiagų ir metodų sąrašą Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA) skelbs taip dažnai kaip reikės, bet ne rečiau kaip kartą į metus.

Pagal Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) Antidopingo taisykles, įsigaliojusias 2021 m. sausio 1 d., sportininkai, įtraukti į UCI sąrašą, privalo užsiregistruoti Pasaulinės antidopingo agentūros svetainėje ir praeiti e-mokymus. Kiti LDSF licencijos turėtojai privalo praeiti Lietuvos antidopingo agentūros mokymus Be Dopingo.

DOPINGO KONTROLĖ

1. Pakvietimas į dopingo kontrolę

Iš karto, pasibaigus varžyboms arba jų rungčiai (ar treniruotės metu), dopingo kontrolės pareigūnas praneša atrinktiems sportininkams apie būsimą testavimą. Dopingo kontrolės pareigūnas įteikia sportininkui raštišką kvietimą atvykti į dopingo kontrolę, kurį sportininkas privalo perskaityti, suprasti ir patvirtinti savo parašu (sportininkui įteikiama kvietimo kopija).

2. Testavimo procedūra

Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems Lietuvos sportininkams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama sportininką iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo. Testavo procedūra yra vienoda ir varžybų, ir ne varžybų metu. Sportininką gali lydėti gydytojas ar treneris.

3. Atvykimas į dopingo kontrolę

Sportininko atvykimo į dopingo kontrolę laikas nurodomas kvietime. Nuo kvietimo dopingo kontrolei įteikimo iki atvykimo į dopingo kontrolės stotį sportininką visą laiką stebi dopingo kontrolės pareigūnas. Sportininkas į dopingo kontrolės stotį privalo atvykti per 60min. nuo kvietimo įteikimo, tačiau turi teisę dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje ar spaudos konferencijoje. Atvykus į dopingo kontrolės stotį, sportininkas paprašomas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei palaukti laukiamąjame iki bus pasirengęs pateikti mėginį. Laukiamajame turi būti pažintinės, informacinės literatūros bei gaivinančių gėrimų.

4. Indelio mėginiui paimti pasirinkimas

Sportininkui pasirengus duoti mėginį, jis pakviečiamas į administracines patalpas bei paprašomas pasirinkti indelį mėginiui pateikti (administracinėse patalpose turi teisę būti dopingo kontrolės pareigūnai, sportininkas ir jo atstovas).

5. Mėginio pateikimas stebint pareigūnui

Sportininkas palydimas į tualetą. Sportininką turi lydėti tos pačios lyties pareigūnas. Sportininkas privalo nusirengti tiek, kad pareigūnas galėtų tiesiogiai stebėti indelį, į kurį sportininkas šlapinasi. Sportininkas, pateikęs ne mažiau kaip 75 ml šlapimo, turi grįžti į administracines patalpas. Tik pats sportininkas turi nešti indelį su šlapimu.

6. Konteinerio pasirinkimas

Sportininkui pasiūloma pasirinkti vieną iš užplombuotų konteinerių.

7. Konteinerio atidarymas ir mėginio padalijimas

Sportininkas atidaro konteinerį ir išima iš jo A ir B buteliukus. Įsitikinus buteliukų sandarumu bei švarumu, sportininkas paprašomas supilti mėginį į A ir B buteliukus. Protokole užrašomas bendras šlapimo kiekis. Pareigūnas paprašo sportininką palikti truputį šlapimo indelyje ir patikrina šlapimo pH bei lyginamąjį svorį. Duomenys užrašomi protokole. Sportininko paprašoma patikrinti ar sutampa konteinerio A ir B buteliukų bei protokole įrašytų mėginių kodai.

8. Informacijos užrašymas

Sportininkui suteikiama galimybė pranešti apie visas medicinines priemones (t.y. vartotus medikamentus) ir/ar maisto papildus, kuriuos jis vartojo per paskutines tris dienas. Laboratorinio tyrimo metu bus atsižvelgiama tik į sportininko paminėtų preparatų paskirtį.

9. Informacijos patvirtinimas

Sportininko ir jo lydinčio asmens paprašoma patikrinti informaciją, užrašytą dopingo kontrolės protokole bei pasirašyti. Pareigūnas dar kartą patikrina informaciją ir pasirašo. Po to sportininkui įteikiama dopingo kontrolės procedūros kopija.

10. Mėginių gabenimas į laboratoriją

Mėginiai, laikantis saugumo reikalavimų, užplombuotuose konteineriuose siunčiami į akredituotą laboratoriją. Laboratorija gauna dopingo kontrolės protokolo kopiją, kurioje pateikta tokia informacija: mėginio paėmimo laikas, jo Nr., sporto šaka, vartoti medikamentai, informacija, leidžianti identifikuoti sportininką, neminima.

11. Rezultato paskelbimas

Jeigu A mėginio tyrimas yra neigiamas, duomenis apie testo rezultatus laboratorija pateikia testą vykdžiusiai organizacijai, kuri informuoją atitinkamą sporto šakos federaciją. Ši, savo ruožtu, praneša apie testo rezultatą sportininkui. Jeigu A mėginio tyrimas yra teigiamas, yra atliekamas B mėginio tyrimas. Testo rezultatai yra teigiami tik tuomet, jei A ir B mėginių tyrimo rezultatai yra teigiami.
Teigiamo A testo atveju:
• sportininkui neleidžiama dalyvauti varžybose, kol nebus ištirtas B mėginys. Sportininkas ar jo atstovas turi teisę stebėti B mėginio tyrimą laboratorijoje;
• B mėginio tyrimui patvirtinus A mėginio tyrimo rezultatus, priimamas sprendimas dėl nuobaudų sportininkui ir jo aplinkos žmonėms. kiekvienas sportininkas turi teisę būti išklausytas;
• taip pat ir galimybę apskųsti sprendimą.

Sportininkai pasitikrinti savo žinias gali interneto platformoje bedopingo.lt

ADAMS – antidopingo administravimo ir valdymo sistema, kurioje sportininkas pateikia savo buvimo vietą bei kitą būtiną asmeninę informaciją.

Pranešti apie pastebėtus pažeidimus galite čia.

TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI