Skip to content Skip to footer

Lietuvos dviračių sporto federacija (LDSF) prašo sporto bendruomenės nebūti abejingiems ir pastebėjus bet kokius smurto ar seksualinio priekabiavimo sporte atvejus, nedelsiant kreiptis į atitinkamas institucijas, kurios turi imtis veiksmų jiems užkirsti ir nustatyti atsakingus asmenis.

Smurtas prieš vaikus – visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo fizinio ir/ar emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui, formos.

KONTAKTAI

Emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybaTelefono numerisDarbo laikas
„Jaunimo linija“ www.jaunimolinija.lt
Emocinę paramą teikia savanoriai
8 800 28888I-VII visą parą
„Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt
Emocinę paramą teikia savanoriai
116 111I-VII 11.00-23.00
„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
116 123I-VII visą parą
„Pagalbos moterims linija“ http://www.moters-pagalba.lt
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
8 800 66366I-VII visą parą
„Linija Doverija“ (pagalba paaugliams ir jaunimui teikiama rusų kalba)
Emocinę paramą teikia savanoriai – moksleiviai
8 800 77277II-VI 16:00-20:00

SMURTO FORMOS

Smurto prieš vaiką formaKas yra smurtas? Iš kokių požymių galime atpažinti? 
Fizinis smurtasSmurtas, sukeliantis skausmą / fizinę žalą vaikui, įskaitant fizines bausmes.NubrozdinimaiĮdrėskimaiLūžiai (sulaužyti kaulai)KraujavimasAtskirų kūno dalių skausmas
Emocinis (psichologinis) smurtasNuolatinis emocinis vaiko traumavimas, pavyzdžiui, rėkimas, gąsdinimas, draudimas kalbėti ar išsakyti nuomonę, rodymas, kad vaikas niekam tikęs, nemylimas. Emocinis smurtas sukelia didelę žalą vaiko emocinei raidai. Pakitęs vaiko elgesysUždarumasPerdėtai jautrus reagavimasApatija / nieko nenoriPatyčios / agresyvus elgesys
Nepriežiūra (apleistumas)Nuolatinis negebėjimas užtikrinti vaiko pagrindinių fizinių /  emocinių poreikių patenkinimo ir galintis padaryti didelę žalą vaiko sveikatai ar raidai. AlkanasPurvinasPilnos sauskelnėsNetinkamai aprengtas
Seksualinė prievartaVaiko ar paauglio vertimas dalyvauti seksualinio pobūdžio veikloje, nebūtinai vartojant akivaizdų smurtą ir nepriklausomai nuo to, ar vaikas supranta, kas jam yra daroma, ar ne. Nubrozdinimai / įdrėskimai intymiose vietoseSeksualinio pobūdžio veiksmai žaidžiantSeksualinio pobūdžio kalba ar gestaiAmžiaus neatitinkančios išsamios žinios apie lytinį gyvenimą

VEIKSMAI

Ugdymo įstaigos ATSAKOMYBĖS:Pastebėję smurto prieš vaiką požymius, imamės tokių VEIKSMŲ:Kai smurtu kaltinami įstaigos darbuotojai ar įstaigos teritorijoje esantys asmenys, imamės tokių VEIKSMŲ:
Žinoti smurto formas ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijus, išmanyti prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugiai nuo smurto ir patyčių aplinkai kurti. Darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.Personalas nedelsdamas praneša vadovui. Jei kaltinamas vadovas – vadovo pavaduotojui, jei kaltinamas vadovo pavaduotojas – vadovui. Situaciją apibūdina kuo išsamiau.
Pastebėjus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsiant pranešti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.Vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą iš mokyklos darbuotojo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.Vadovas / vadovo pavaduotojas informuoja savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, policijąbei steigėją ir laikosi suteiktų instrukcijų.
Raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė įtarimą dėl smurto (pvz., vaiko elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko kalba, vaiko ir jo atstovo pagal įstatymą bendravimo ypatumai ar kita) ir esant galimybei kartu su pranešimu pateikti vadovui / jo įgaliotam asmeniui / savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.Nesant galimybės pranešti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, darbuotojas tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai. Vadovas, jo įgaliotas asmuo / darbuotojas gali inicijuoti pokalbį su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje aplinkoje. Vadovas / vadovo pavaduotojas raštu fiksuoja smurto požymius ir perduoda šią informaciją. Jei savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius / policija leidžia ir yra liudininkų – vadovas / vadovo pavaduotojas paprašo jų taip pat išsamiai apibūdinti įvykį.
Nuorodos:


VAIKYSTĖ BE SMURTO

LEIDINIAI 

BIRUTĖ BEBAIMĖ

REKOMENDACIJOS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO

METODINĖS REKOMENDACIJOS