Skip to content Skip to footer

Mėgėjai

Dviračių sporto mėgėjais vadinami savarankiškai sportuojantys sportininkai ir sportuotajai (sportininko ir sportuotojo sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme). Mėgėjais vadinami dviratininkai atitinkantis sportininko ir (arba) sportuotojo sąvokas, neturintys atitinkamos kategorijos licencijos arba turintis mėgėjo kategorijų licenciją. Mėgėjai dalyvauja varžybose, kuriose yra mėgėjams skirta grupė. Mėgėjai gali būti skirstomi į grupes pagal lytį, amžių ir pajėgumą. Skiriamos vyrų (berniukų, vaikinų) ir moterų (mergaičių, merginų) grupės. Rekomenduojamos amžiaus grupės yra vaikai iki 12 (U12) metų, vaikai V(M)14 vaikai nuo 13 iki 14 metų, V(M)16 jaunučiai (kuriem metų gale yra nuo 15 iki 16 metų, V(M)18 jauniai (nuo 17 iki 18 metų). V(M)19 – 19-29 metų amžius mėgėjai (vyrai dar gali būti skiriami į U23 grupę – vyrai iki 22 metų).

18 metų ir jaunesniems dalyviams plento varžybose taikomi sunkių pavarų apribojimo reikalavimai (dalyviai negali naudoti labai sunkių pavarų, o mažesni dantračiai negu nurodyti LDSF varžybų nuostatuose  turi būti nuimti). Vyresnės amžiaus grupės varžybose gali dalyvauti ir vieneriais metais jaunesni dalyviai, tačiau treneris/tėvai/globėjai privalo patvirtinti raštu, kad sportininkas yra pasirengęs dalyvauti varžybose su vyresne grupe.

Varžybų organizatoriai gali nuspręsti neskirstyti atskirų mėgėjų į čia paminėtas grupes. 30 ir daugiau metų einamųjų metų gale turintys mėgėjai paprastai priskiriami veteranų grupėms pagal jų amžių  (jeigu varžybose tokia grupė/grupės yra). Šiuo metu LDSF nėra nustačiusi mėgėjų kategorijų (grupių) pagal jų pajėgumą, tačiau varžybų organizatoriai suteikia galimybę skirtingo pajėgumo mėgėjams pasirinkti skirtingo sudėtingumo trasas (distancijas).

Pastaruoju metu padidėjus dviračių sporto mėgėjų aktyvumui, mėgėjai Lietuvoje gali pasirinkti dalyvauti daugiau gerai organizuotų varžybų plente, taip pat organizuojama daug kalnų dviračių (MTB) varžybų, kuriose mėgėjams siūlomos ne tik skirtingos mažiaus grupės, bet ir skirtingo ilgio trasos, skirtos skirtingo pajėgumo dviratininkams.

Mėgėjams atviri ir juos priima į mėgėjišką sportą orientuoti sporto klubai ir asociacijos.