Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Įregistruoti pakeisti LDSF įstatai ir naujos sudėties vykdomasis komitetas

Registrų centras vasario 4 dieną įregistravo naują Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) įstatų redakciją, patvirtintą organizacijos neeilinėje konferencijoje praėjusių metų gruodžio 3-iąją. Taip pat įregistruotas naujos sudėties vykdomasis komitetas.

Remiantis naujais įstatais, vykdomąjį komitetą sudaro nebe 11, o 7 nariai: prezidentas Darius Levickis, viceprezidentė Vida Dolgovienė, Trenerių tarybos atstovas Gintautas Volungevičius, Teisėjų sąjungos atstovas Antanas TaučiusDonatas Armonas, Vytautas Kaupas ir Ramūnas Navardauskas. LDSF Revizijos komisijos pirmininko pareigas eis Arūnas Gliaudelis

LDSF dėkoja už darbą buvusiems vykdomojo komiteto nariams Deividui Vileniškiui, Gabijai Valentinavičiūtei, Dmitrijui Leopoldui ir Žavintai Titenytei

Nuo šiol į vykdomąjį komitetą negali būti renkami federacijos samdomi darbuotojai, asmuo į generalinio sekretoriaus pareigas nebus renkamas, o bus samdomas. Taip pat įteisintos valdymo elektroniniu būdu formos, išgrynintos visos federacijos valdymo organų funkcijos, atnaujintos federacijos narių pareigos, patikslinta narių priėmimo ir pašalinimo bei konferencijų ir rinkimų organizavimo tvarka. Į įstatus įtrauktas punktas dėl žmonių su negalia integracijos į dviračių sportą. 

http://ldsf.lt/wp-content/uploads/2021/02/2021-istatai.pdf

LDSF informacija