Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LDSF garbės narių gretose – pasaulio čempionės ir jų treneris

Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) konferencijoje ketvirtadienį, lapkričio 10-ąją, papildytas organizacijos garbės narių sąrašas. LDSF garbės nario vardas vienbalsiai suteiktas pasaulio dviračių plento čempionėms Dianai Žiliūtei, Editai Pučinskaitei, Rasai Polikevičiūtei ir jų treneriui Valerijui Konovalovui. Nuo šiol LDSF garbės narių sąraše bus 11 pavardžių.

D. Žiliūtė pasaulio čempione tapo 1998, E. Pučinskaitė – 1999, o R. Polikevičiūtė – 2001 metais. V. Konovalovas dviračių sporto trenerio darbą pradėjo 1976 metais ir tęsė daugiau nei keturis dešimtmečius.

Konferencijoje taip pat vienbalsiai patvirtinta 2021 m. LDSF veiklos ataskaita, 2022 m. LDSF biudžetas ir veiklos planas, audito ataskaita, įstatų pataisos ir Lietuvos dviračių sporto plėtojimo strategija 2021-2028 m.  

LDSF prezidentas Darius Levickis.

Metinės LDSF veiklos ataskaitą pristatė LDSF prezidentas Darius Levickis, o 2021 m. LDSF biudžetą ir veiklos planą – LDSF generalinis sekretorius Arnoldas Valiauga.

Revizijos komisijos ataskaita nebuvo rengiama, nes Federacijoje šiemet buvo atliktas finansinis auditas. Nuo šiol Revizijos komisijos tarp LDSF organų nebebus. Į LDSF įstatus įtrauktas punktas, kuriame nurodoma, kad LDSF finansinė veikla privalo būti

audituojama kasmet, paskiriant nepriklausomą finansinį auditą.

LDSF įstatuose papildyti punktai dėl Prezidento ir Vykdomojo komiteto narių rinkimo. Po dviejų kadencijų iš eilės tas pats asmuo Prezidentu ar Vykdomojo komiteto nariu galės būti renkamas tik po ketverių metų pertraukos.  

Konferencijoje, kuri dėl sporto organizacijų finansavimo modelio pasikeitimo buvo rengiama vėliau nei įprasta, dalyvavo 30 iš 40 balsavimo teisę turinčių LDSF narių.

LDSF informacija

Foto: Tomas Gaubys