Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LDSF suvažiavime patvirtinta 2016 metų veiklos programa ir biudžetas

Penktadienį Vilniuje, Kūno kultūros ir sporto departamente, įvyko eilinis Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) suvažiavimas. Jame dalyvavo 22 delegatai iš 39.

IMG_4357

Suvažiavime, kuriam pirmininkavo LDSF prezidentas Romualdas Bakutis, patvirtinta 2016 metų Federacijos veiklos programa ir biudžetas, kurį sudaro 140 tūkst. 380 eurų. Beveik pusę šių lėšų numatyta skirti šalies rinktinių dalyvavimui tarptautinėse varžybose.

Taip pat buvo sudaryta organizacijos įstatų keitimo darbo grupė, kuriai vadovaus Dviračių mėgėjų sporto klubo pirmininkas Marius Ratkevičius. Į LDSF Revizijos komisiją vietoj Vitalijos Breivienės, kuri neseniai išrinkta Trenerių tarybos pirmininke, deleguotas Kalnų dviračių sporto federacijos atstovas Lukas Donelaitis.