Skip to content Skip to footer

LICENCIJUOTŲ ASMENŲ BEI MĖGĖJŲ REITINGAS

Tikslai ir užduotys: 

 •       Nustatyti geriausius sportininkus individualioje ir komandinėje klasifikacijose.
 •       Skatinti skaidrumą ir Fair play dviračių sporte.
 •       Padidinti licencijuotų dviratininkų skaičių Lietuvoje.
 •       Skatinti Lietuvos dviračių sporto varžybų populiarumą ir prestižą.
 •       Skatinti Lietuvos dviračių sporto plėtrą.

Bendrosios nuostatos:

 •   Nacionalinius čempionatus organizuoja Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau – LDSF) ir/ar partnerės organizacijos.
 •   Tarptautinės dviračių sporto federacijos (toliau – UCI) varžybos yra UCI tarptautiniame kalendoriuje registruotos varžybos.
 •   LDSF įtraukia varžybas į LDSF einamųjų metų kalendorių, tačiau visą atsakomybę už varžybų organizavimą ir vykdymą prisiima varžybų organizatorius.
 •   Nuobaudos už UCI taisyklių nesilaikymą yra skiriamos pagal UCI skelbiamą nuobaudų lentelę, baudas sumažinus penkis kartus ir pavertus į eurus. Pagal federacijos VK 3 kartus 

Reitingo varžybų kategorijos:

 •   Visos reitinguojamos varžybos yra įtrauktos į LDSF kalendorių.
 •   Reitingas yra LDSF nuosavybė.
 •   Reitinguojami einamųjų metų UCI licencijos turėtojai, kurią išduoda LDSF ar kita UCI patvirtinta organizacija bei nelicencijuoti mėgėjai
 •   Atskiri reitingai sudaromi pagal nurodytas licencijuotų asmenų amžiaus kategorijas moterims ir vyrams. (licencijos neturintys varžybų dalyviai nepretenduoja į sezono galutinės įskaitos ivertinimus)
 • Varžybų organizatoriai užtikrina maitinimo bei šiukšlinimo zonas, siekiant tausoti aplinką. 
 • Visa varžybų informacija (trasos žemėlapis, treniruočių laikas, tarpiniai finišai, varžybų specialios taisyklės, techninės/maitinimo/šiukšlinimo zonos ir kita) turi būti skelbiama varžybų organizatoriaus svetainėje iki varžybų pradžios ir pateikta vyriausiam varžybų teisėjui.
 •     Lietuvos reitingas 2024 m. apima plento, MTB (kalnų dviračių), gravel varžybas, kurios skirstomos į keturias varžybų kategorijas:

Aukščiausioji kategorija

Pirmoji kategorija

Antroji kategorija

Trečioji kategorija

 •   Reitinguojamos licencijuotų asmenų amžiaus kategorijos (moterims ir vyrams):

Vaikai(12-15 metų) nelicencijuojama

Jaunučiai (16-17 metų)

Jauniai (17-18 metų)

Elitas (19+ metų)*

Mėgėjai (19-29 metų)

Veteranai 30 (30-39)

Veteranai 40 (40-49)

Veteranai 50 (50-59)

Veteranai 60 (60-69)

Veteranai 70 (70-79)

PARA (neįgaliųjų sportas)

*elito įskaitoje yra reitinguojami ir U23. U23 skiriami elito taškai.

 •       Reitingo taškai skiriami pagal užimtą vietą bendroje įskaitoje reitinguojamose varžybose.
 •       Reitingas atnaujinamas per 96val po varžybų ir skelbiamas www.ldsf.lt.
 •       Reitingo taškai skiriami pagal nustatytą taškų skalę.
 • Organizatorius, vertindamas savo galimybes atitikti kriterijus, turi galimybę pasirinkti žemesnę kategoriją po kategorijų patvirtinimo, bet ne vėliau nei diena iki pirmos varžybų dienos. Organizatoriui neįvykdžius pasirinktos kategorijos reikalavimų, jo varžybų kategorija gali būti žeminama arba neužskaitomi reitingo taškai.

Plento varžybų organizavimui taikomi tokie kriterijai:

Aukščiausia kategorija

 •       Nacionaliniai šalies čempionatai.
 •       Lietuvoje vykstančios UCI varžybos.

 

Pirma kategorija

 •       Varžybose vadovaujamasi UCI taisyklėmis.
 •       Varžybų vyr. teisėjas yra licencijuotas teisėjas (nacionalinės ar aukštesnės kategorijos).
 •       Varžybose teisėjauja bent 2 licencijuoti teisėjai.
 •       Varžybų distancija neviršija maksimalios UCI taisyklių 1.1 ar 1.2 (2.3.002) varžybų klasės nustatytos distancijos ir yra ne trumpesnė nei 70 km. Varžybų trasa gali būti trumpesnė nei 70 km daugiadienėse lenktynėse, kai tą pačią dieną yra numatyti du etapai.
 •       Varžybose yra bent trys teisėjų automobiliai.
 •       Varžybose yra naudojamas fotofinišas ar laiko matavimo matuokliai.
 •       Varžybose yra užtikrinamas dalyvių saugumas pagal UCI rekomendacijas (pvz. yra 2 policijos transporto priemonės).
 •     Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.
 •     Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe. 
 •     Sudaromos palankesnės sąlygos licencijų turėtojams (pvz. palankesnės starto kainos, geresnė starto vieta ir pan).
 •     Varžybose dalyvauja bent 40 sportininkų.
 •     Varžybose nustatomas laiko limitas nuo pirmojo finišavusio sportininko – 8 procentai, netilpusiems į šį limitą reitingo taškai nebus suteikiami. 
 • Varžybose dalyvauja bent 5 komandos, kurių minimali sudėtis yra 4 sportininkai*
 • Varžybose, kurių distancija viršija 50 km arba varžybose ratais, kurio ilgis viršija 20 km, varžybų organizatorius turi užtikrinti tinkamą varžybų aptarnavimą – varžybose yra automobilis “šluota”  ir neutralus aptarnaujantis transportas. 
 • Varžybų trasos žymėjimas atitinka UCI taisykles 2.3.004 
 •       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:
 •       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;
 •       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;
 •       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams (17-18 metų), mėgėjams, elitui ir veteranams. 

* šis punktas negalioja asmeninio laiko lenktynėms.

Antra kategorija

 •       Vadovaujasi UCI taisyklėmis.
 •       Varžybose yra bent du teisėjų automobiliai.
 •       Varžybose yra užtikrinamas dalyvių saugumas pagal UCI rekomendacijas (pvz. yra 2 policijos transporto priemonės).
 •       Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.
 •       Varžybų vyr. teisėjas yra licencijuotas teisėjas (Respublikinės ar aukštesnės kategorijos).
 •       Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe.
 •       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:
 •       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;
 •       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;
 •       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams (17-18 metų), mėgėjams, elitui ir veteranams.

Trečia kategorija

 •       Varžybose yra užtikrinamas dalyvių saugumas pagal UCI rekomendacijas (pvz. yra 2 policijos transporto priemonės).
 •       Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.
 •       Visi nevaržybiniai važiavimai dviračiu, skirti visiems (Cycling for all renginiai).

MTB varžybų organizavimui taikomi tokie kriterijai:

Aukščiausia kategorija

 •       Nacionaliniai šalies čempionatai.
 •       Lietuvoje vykstančios UCI varžybos.

Pirma kategorija

 •       Varžybose vadovaujamasi UCI taisyklėmis.
 •       Varžybų vyr. teisėjas yra licencijuotas teisėjas (Nacionalinės ar aukštesnės kategorijos).
 •       Olimpinio kroso (XCO) varžybos atitinka UCI class 2 (4.2.001) varžybų kategorijos reikalavimus.
 •       Varžybose yra naudojamas fotofinišas ar laiko matavimo matuokliai.
 •       Maratono (XCM) varžybos atitinka UCI (4.2.004) taisykles dėl distancijos reikalavimo.
 •       Enduro varžybos atitinka UCI (4.5) taisykles.
 •       Leidimosi nuo kalno (Downhill) varžybos atitinka UCI (4.3.006) taisykles.
 •       Visų varžybų ir oficialių treniruočių metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.
 •     Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe.
 •     Sudaromos palankesnės sąlygos licencijų turėtojams (pvz. palankesnės starto kainos, geresnė starto vieta ir pan).
 •       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:
 •       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;
 •       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;
 •       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams (17-18 metų), mėgėjams, elitui ir veteranams. 

Antra kategorija

 •       Vadovaujamasi UCI taisyklėmis.
 •       Olimpinio kroso (XCO) varžybos atitinka UCI taisyklių class 3 reikalavimus.
 •       Maratono (XCM) varžybos neatitinkančios class 3 reikalavimų.
 •       Varžybos yra suderintos su miesto/rajono savivaldybe.
 •       Visų varžybų metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.
 •       Varžybų vyr. teisėjas yra LDSF patvirtintas teisėjas (nacionalinės ar aukštesnės kategorijos).
 •       Organizatorių pateikiami protokolai atitinka šiuos punktus:
 •       varžybų dalyvius iš varžybų protokolo galima identifikuoti pagal asmens UCI ID;
 •       protokolas pateikiamas skaitmeniniu formatu;
 •       yra galimybė filtruoti atskirą įskaitą jauniams (17-18 metų), mėgėjams, elitui ir veteranams. 

Trečia kategorija

 •     Visų varžybų metu ir oficialių treniruočių metu budi greitosios medicinos pagalbos automobilis.
 •       Visi nevaržybiniai važiavimai dviračiu, skirti visiems (Cycling for all renginiai).

Taškų skyrimas

 •     Plento ir gravel reitinguojamose varžybose skiriami šie taškai.

A1.1 – klasikinės pirmojo diviziono lenktynės
A1.2 – daugiadienės pirmojo diviziono lenktynės
B1.1 – klasikinės antrojo diviziono lenktynės
B1.2 – daugiadienės antrojo diviziono lenktynės
C1.1 – klasikinės trečiojo diviziono lenktynės
C1.2 – daugiadienės trečiojo diviziono lenktynės

Vieta

A divizijonas (A1.1)

 A 1.2. etapas

B Divizijonas (B1.1)

B 1.2. etapas

C Divizijinas (C1.1)

C 1.2. etapas

1

250

60

100

25

40

10

2

240

55

95

20

30

8

3

230

50

90

15

25

6

4

220

45

85

10

23

4

5

210

40

80

8

20

4

6

200

35

75

8

19

2

7

190

30

70

6

17

2

8

180

25

65

6

15

1

9

170

20

60

4

13

1

10

160

10

55

4

11

1

11

155

10

50

3

10

 

12

150

8

49

3

9

 

13

145

8

46

2

9

 

14

140

6

43

2

9

 

15

135

6

40

2

8

 

16

130

4

37

 

8

 

17

125

4

34

 

8

 

18

120

3

31

 

7

 

19

115

3

28

 

7

 

20

110

3

25

 

7

 

21

105

 

22

 

6

 

22

100

 

19

 

6

 

23

99

 

16

 

6

 

24

96

 

13

 

5

 

25

93

 

12

 

5

 

26

90

 

11

 

5

 

27

87

 

10

 

4

 

28

84

 

10

 

4

 

29

81

 

10

 

4

 

30

78

 

9

 

4

 

31

75

 

9

 

4

 

32

72

 

9

 

4

 

33

69

 

9

 

4

 

34

66

 

9

 

4

 

35

63

 

9

 

4

 

36

60

 

9

 

4

 

37

58

 

9

 

4

 

38

56

 

8

 

4

 

39

54

 

8

 

4

 

40

52

 

8

 

4

 

41

50

 

8

 

4

 

42

48

 

8

 

3

 

43

46

 

8

 

3

 

44

48

 

8

 

3

 

45

44

 

8

 

3

 

46

42

 

7

 

3

 

47

40

 

7

 

3

 

48

38

 

7

 

3

 

49

36

 

7

 

3

 

50

34

 

7

 

3

 

51

32

 

7

 

3

 

52

30

 

7

 

3

 

53

28

 

7

 

3

 

54

26

 

7

 

3

 

55

24

 

6

 

3

 

56

22

 

6

 

2

 

57

19

 

6

 

2

 

58

18

 

6

 

2

 

59

17

 

6

 

2

 

60

16

 

6

 

2

 

61

15

 

6

 

2

 

62

14

 

6

 

2

 

63

13

 

6

 

2

 

64

12

 

5

 

2

 

65

11

 

5

 

2

 

66

10

 

5

 

2

 

67

9

 

5

 

2

 

68

9

 

5

 

2

 

69

9

 

5

 

2

 

70

9

 

5

 

2

 

71

9

 

5

 

1

 

72

8

 

5

 

1

 

73

8

 

4

 

1

 

74

8

 

4

 

1

 

75

8

 

4

 

1

 

76

8

 

4

 

1

 

77

7

 

4

 

1

 

78

7

 

4

 

1

 

79

7

 

4

 

1

 

80

7

 

4

 

1

 

81

7

 

4

 

1

 

82

6

 

3

 

1

 

83

6

 

3

 

1

 

84

6

 

3

 

1

 

85

6

 

3

 

1

 

86

6

 

3

 

1

 

87

5

 

3

 

1

 

88

5

 

3

 

1

 

89

5

 

3

 

1

 

90

5

 

3

 

1

 

91

5

 

2

 

0

 

92

4

 

2

 

0

 

93

4

 

2

 

0

 

94

4

 

2

 

0

 

95

4

 

2

 

0

 

96

4

 

2

 

0

 

97

3

 

2

 

0

 

98

3

 

2

 

0

 

99

3

 

2

 

0

 

100+

3

 

2

 

0

 

 

 •     MTB reitinguojamose varžybose skiriami šie taškai.

Elito divizijonas E1.1 – klasikinės pirmojo diviziono lenktynės
E1.2 – daugiadienės pirmojo diviziono lenktynės
Mėgėjų divizijonas M1.1 – klasikinės antrojo diviziono lenktynės
M1.2 – daugiadienės antrojo diviziono lenktynės
Pradedančiųjų-Veteranų divizijonas P1.1 – klasikinės trečiojo diviziono lenktynės
P1.2 – daugiadienės trečiojo diviziono lenktynės

 

Vieta

E Divizijonas (E 1.1)

E 1.2. etapas

M Divizijonas    (M 1.1)

M 1.2. etapas

PV Divizijonas (P1.1)

 PV 1.2. etapas

1

300

75

125

32

50

13

2

250

63

110

28

40

10

3

200

50

100

25

30

8

4

180

45

90

23

20

5

5

160

40

80

20

19

5

6

140

35

75

19

18

5

7

130

33

70

18

17

4

8

120

30

65

16

16

4

9

110

28

60

15

14

4

10

100

25

55

14

12

3

11

95

24

50

13

10

3

12

90

23

45

11

9

2

13

85

21

40

10

8

2

14

80

20

38

9

7

2

15

75

19

36

9

6

2

16

70

18

34

9

5

1

17

68

17

32

8

4

1

18

66

17

30

8

3

 

19

64

16

28

7

2

 

20

62

16

26

7

1

 

21

60

15

25

6

 

 

22

58

15

24

6

 

 

23

56

14

23

6

 

 

24

54

14

21

5

 

 

25

52

13

20

5

 

 

26

50

13

19

5

 

 

27

48

12

18

4

 

 

28

46

12

17

4

 

 

29

44

11

16

4

 

 

30

42

11

15

4

 

 

31

41

10

14

4

 

 

32

40

10

13

3

 

 

33

39

10

12

3

 

 

34

38

10

11

3

 

 

35

37

9

10

3

 

 

36

36

9

9

2

 

 

37

35

9

8

2

 

 

38

34

9

7

2

 

 

39

33

8

6

2

 

 

40

32

8

5

1

 

 

41

31

8

                    

           

 

 

42

30

8

 

 

 

 

43

29

7

 

 

 

 

44

28

7

 

 

 

 

45

27

7

 

 

 

 

46

26

7

 

 

 

 

47

25

6

 

 

 

 

48

24

6

 

 

 

 

49

23

6

 

 

 

 

50

22

6

 

 

 

 

51

21

5

 

 

 

 

52

20

5

 

 

 

 

53

19

5

 

 

 

 

54

18

5

 

 

 

 

55

17

4

 

 

 

 

56

16

4

 

 

 

 

57

15

4

 

 

 

 

58

5

1

 

 

 

 

59

5

1

 

 

 

 

60

5

1

 

 

 

 

 •     Visose daugiadienėse varžybose už etapo rezultatus skiriami 1/4 dvizijono taškų apvalinant iki sveiko skaičiaus:
 •     Lenktynėse laikui skiriami to divizijono taškai, kuriame divizijone priskirtas dalyvis:
 •     Varžybose, kur startuoja kelios amžiaus grupės vienu metu, taškai yra skiriami pagal galutinį finišo protokolą, neišskiriant atskirų amžiaus grupių, bet išskiriant lytis.

Komandinė įskaita.

 •     Komandinė įskaita skaičiuojama pagal varžybų organizatorių paskelbtus rezultatus. Komandinės įskaitos taškai saičiuojami
 • D1 T=(3+Sk-Uv)*9 , D2 T=(2+Sk-Uv)*9, D3 T=(1+Sk-Uv)*9
 •  T- taškai, Sk- startavusių komandų skaičius, Uv- užimta vieta   
 • Jei metų eigoje, sportininkas keičia komandą, jo, iki komandos pakeitimo, taškai nėra skiriami naujai komandai.

Reitingai

 •     Sudaromi ir apdovanojamos pirmos trys vietos pagal galimybes šiuose reitinguose:

Mergaitės (13-14 m.) – U14
Berniukai (13-14 m.) – U14
Jaunutės (15-16 m.) – U16
Jaunučiai (15-16 m.) – U16
Jaunės (17-18 m.) – U18
Jauniai (17-18 m.) – U18
Jaunimas, merginos (19-23) – U23
Jaunimas, vaikinai (19-23) – U23
Moterys, elitas
Vyrai, elitas

Dviračių sporto veteranai skirstomi į grupes pagal lytį (moterys ir vyrai) ir pagal amžių.
Rekomenduojamos grupės:
Veteranai (-ės), kuriems (-ioms) einamųjų metų gale sueis:
V/M 19 grupė – mėgėjai nuo 19 iki 29 metų;
V/M 30 grupė – nuo 30 iki 34 metų;
V/M 35 grupė – nuo 35 iki 39 metų;
V/M 40 grupė – nuo 40 iki 44 metų;
V/M 45 grupė – nuo 45 iki 49 metų;
V/M 50 grupė – nuo 50 iki 54 metų;
V/M 55 grupė – nuo 55 iki 59 metų;
V/M 60 grupė – nuo 60 iki 64 metų;
V/M 65 grupė – nuo 65 iki 69 metų;
V/M 70 grupė – nuo 70 iki 74 metų;
V/M 75+ grupė – 75 metų ir vyresni

 

Komandinė įskaita MTB

Komandinė įskaita plentas

Kaip varžybos gali būti įtrauktos į 2024 m. reitingą?

Varžybų organizatorius pateikia LDSF rašytinį prašymą, su įsipareigojimu, vykdyti pasirinktos varžybų kategorijos reikalavimus, prašymą įtraukti varžybas į 2024 m. LDSF kalendorių iki š.m. kovo 22 d.

Baigiamosios nuostatos arba kas toliau?

 •       Formalizuoti vieningą dviračių sporto reitingą Lietuvoje.
 •       Plėsti dviračių sporto disciplinų įtraukimą.
 •       Suskirstyti dviratininkus į lygas, pagal jų pajėgumus.

Replace this text with content, created with any table-generator, for example: http://www.impressivewebs.com/html-table-code-generator/ or http://html-tables.com/
Attention! To save html tags please paste generated code in the tab 'Text' (not in the tab 'Visual')!
Replace this text with content, created with any table-generator, for example: http://www.impressivewebs.com/html-table-code-generator/ or http://html-tables.com/
Attention! To save html tags please paste generated code in the tab 'Text' (not in the tab 'Visual')!