Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ldsf/domains/ldsf.lt/public_html/sena/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 646

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ldsf/domains/ldsf.lt/public_html/sena/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 663
Narystė

Narystė

 IŠ LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS  ĮSTATŲ (įregistruotų 2019 m. gegužės 11 d.)

III. FEDERACIJOS NARIAI

 • Federacijos nariais yra juridiniai asmenys. Minimalus Federacijos narių skaičius yra trys. Federacijos narys gali būti kelių federacijų (asociacijų) nariu.
 • Federacijos nariais gali būti visos sporto organizacijos, veikiančios Lietuvos dviračių sporto labui, ir atitinkančios šiuose įstatuose keliamus reikalavimus, bei įsipareigojančios laikytis šių įstatų.
 • Į Federaciją gali būti priimti garbės nariai. Garbės nariai neturi Federacijos nario teisių ir pareigų. Garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos dviračių sportui, kuriuos tvirtina Federacijos konferencija, pasiūlius Federacijos Vykdomajam komitetui. Garbės nariai stojamojo mokesčio nemoka.
 • Federacijos garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos dviračių sportui, kuriuos tvirtina Federacijos konferencija pasiūlius Federacijos Vykdomajam komitetui.
 • Federacijos narius priima ir šalina iš Federacijos – Federacijos Vykdomasis komitetas. Dokumentai  dėl stojimo į Federaciją paduodami  Federacijos generaliniam sekretoriui. Juridinis asmuo , norintis tapti Federacijos nariu turi pateikti: motyvuotą prašymą, detalų veiklos aprašymą, savo įstatų patvirtintą kopiją, registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją, 5 Federacijos narių rekomendacijas, kitus Federacijos Vykdomojo komiteto nustatytus ar reikalaujamus pateikti dokumentus. Naujo nario priėmimo klausimus sprendžia  ir naują narį priima arba atsisako tai padaryti Federacijos Vykdomasis komitetas. Asmuo, kurio priėmimui į Federacijos narius pritarė Federacijos Vykdomasis komitetas, tampa Federacijos nariu tik tuomet, kai jis sumoka įstojimo  nario mokestį. Federacijos vykdomojo komiteto sprendimą, dėl atsisakymo priimti į Federacijos narius, galima apskųsti Federacijos konferencijai.
 • Visi Federacijos nariai privalo pripažinti Federacijos įstatus ir mokėti stojamąjį bei nario mokestį, kurį nustato Federacijos konferencija. Garbės nariai nario mokesčio nemoka. Stodami į Federaciją , nariai įsipareigoja savo veikloje laikytis šių įstatų ir Federacijos Vykdomojo komiteto sprendimų (nutarimų), Federacijos reglamentų. Federacijos narių įstatai neturi prieštarauti Federacijos įstatams. Federacijos nariai turi pateikti savo įstatus  ir bet kokius pakeitimus juose. Visi Federacijos nariai pagal šiuos įstatus turi teisę deleguoti savo vieną atstovą (delegatą) su balso teise į Federacijos konferenciją.
 • Federacijos nariai turi teisę:
  • balsuoti Federacijos konferencijoje su vieno sprendžiamojo balso teise;
  • per savo atstovus būti išrinktiems į visų lygių Federacijos valdymo organus;
  • gauti licencijas Federacijos Vykdomojo komiteto nustatyta tvarka;
  • teikti pasiūlymus Federacijos veiklos tobulinimui, įstatų pakeitimui;
  • gauti pilną informaciją apie Federacijos veiklą;
  • būti paskatinti, naudotis federacijos atributika;
  • nariai, taip pat dviračių sporto veteranai gali dalyvauti visuose Federacijos renginiuose (varžybose, šventėse, pagerbimuose, konferencijose ir kita);
  • savo noru išstoti iš Federacijos.
 • Federacijos nariai privalo:

3.8.1. aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje;

3.8.2. laikytis Federacijos įstatų, federacijos Vykdomojo komiteto sprendimų (nutarimų) ir reglamentų taip pat juos vykdyti;

3.8.3. laiku mokėti nario mokestį, vykdyti kitus savo įsipareigojimus;

3.8.4. visomis įmanomomis priemonėmis kovoti prieš UCI uždraustų preparatų ir metodų vartojimą.

3.9. Jeigu Federacijos narys nesilaiko įstatų ir reglamentų, nevykdo nutarimų, nemoka nario mokesčio arba padaro svarbių pažeidimų, jis gali būti pašalinamas iš Federacijos. Sprendimą pašalinti iš Federacijos priima Federacijos Vykdomasis komitetas. Prieš priimdamas sprendimą dėl pašalinimo iš federacijos Vykdomasis komitetas surenka reikiamą informaciją ir išklauso šalinamo nario paaiškinimo. Vykdomojo komiteto sprendimą galima apskųsti Federacijos konferencijai. Konferencijos sprendimas neapskundžiamas ir yra galutinis, išskyrus tuos atvejus, kai konferencijos sprendimas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Federacijos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams.

2018 m. kovo 30 d. LDSF ataskaitų konferencijos metu patvirtinti nauji mokesčiai: stojimo – 50 eurų, metinis narystės – 30 eurų.

Valstybinė mokesčių inspekcija 2010-02-10 aiškinamajame rašte „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, nurodo kokios pajamos nepriskiriamos prie pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės ir komercinės veiklos pajamų: „Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos“.

Mokama banko pavedimu rekvizitais:

Lietuvos dviračių sporto federacija

J. Basanavičiaus g. 26-203, LT-03224 Vilnius

Įmonės kodas: 191587590

LT947300010000627215 (Swedbank)