Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ldsf/domains/ldsf.lt/public_html/sena/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 646

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ldsf/domains/ldsf.lt/public_html/sena/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 663
Emocinė (psichologinė) pagalba

Emocinė (psichologinė) pagalba

Lietuvos dviračių sporto federacija (LDSF) prašo sporto bendruomenės nebūti abejingiems ir pastebėjus bet kokius smurto ar seksualinio priekabiavimo sporte atvejus, nedelsiant kreiptis į atitinkamas institucijas, kurios turi imtis veiksmų jiems užkirsti ir nustatyti atsakingus asmenis.

Smurtas prieš vaikus – visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo fizinio ir/ar emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui, formos.

 

 

KONTAKTAI

Emocinės (psichologinės) pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

„Jaunimo linija“ www.jaunimolinija.lt

Emocinę paramą teikia savanoriai

8 800 28888

I-VII visą parą

„Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt

Emocinę paramą teikia savanoriai

116 111

I-VII 11.00-23.00

„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

116 123

I-VII visą parą

„Pagalbos moterims linija“ http://www.moters-pagalba.lt

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

8 800 66366

I-VII visą parą

„Linija Doverija“ (pagalba paaugliams ir jaunimui teikiama rusų kalba)

Emocinę paramą teikia savanoriai – moksleiviai

8 800 77277

II-VI 16:00-20:00

SMURTO FORMOS

Smurto prieš vaiką forma

Kas yra smurtas? 

Iš kokių požymių galime atpažinti?

 

Fizinis smurtas

Smurtas, sukeliantis skausmą / fizinę žalą vaikui, įskaitant fizines bausmes.

Nubrozdinimai

 

Įdrėskimai

Lūžiai (sulaužyti kaulai)

Kraujavimas

Atskirų kūno dalių skausmas

Emocinis (psichologinis) smurtas

Nuolatinis emocinis vaiko traumavimas, pavyzdžiui, rėkimas, gąsdinimas, draudimas kalbėti ar išsakyti nuomonę, rodymas, kad vaikas niekam tikęs, nemylimas. Emocinis smurtas sukelia didelę žalą vaiko emocinei raidai.

 

 

Pakitęs vaiko elgesys

 

Uždarumas

Perdėtai jautrus reagavimas

Apatija / nieko nenori

Patyčios / agresyvus elgesys

Nepriežiūra (apleistumas)

Nuolatinis negebėjimas užtikrinti vaiko pagrindinių fizinių /  emocinių poreikių patenkinimo ir galintis padaryti didelę žalą vaiko sveikatai ar raidai.

 

 

Alkanas

 

Purvinas

Pilnos sauskelnės

Netinkamai aprengtas

Seksualinė prievarta

Vaiko ar paauglio vertimas dalyvauti seksualinio pobūdžio veikloje, nebūtinai vartojant akivaizdų smurtą ir nepriklausomai nuo to, ar vaikas supranta, kas jam yra daroma, ar ne.

 

 

Nubrozdinimai / įdrėskimai intymiose vietose

 

Seksualinio pobūdžio veiksmai žaidžiant

Seksualinio pobūdžio kalba ar gestai

Amžiaus neatitinkančios išsamios žinios apie lytinį gyvenimą

VEIKSMAI

Ugdymo įstaigos ATSAKOMYBĖS:

Pastebėję smurto prieš vaiką požymius, imamės tokių VEIKSMŲ:

Kai smurtu kaltinami įstaigos darbuotojai ar įstaigos teritorijoje esantys asmenys, imamės tokių VEIKSMŲ:

Žinoti smurto formas ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijus, išmanyti prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugiai nuo smurto ir patyčių aplinkai kurti.

 

 

Darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.

Personalas nedelsdamas praneša vadovui. Jei kaltinamas vadovas – vadovo pavaduotojui, jei kaltinamas vadovo pavaduotojas – vadovui. Situaciją apibūdina kuo išsamiau.

Pastebėjus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsiant pranešti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą iš mokyklos darbuotojo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas / vadovo pavaduotojas informuoja savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, policijąbei steigėją ir laikosi suteiktų instrukcijų.

Raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė įtarimą dėl smurto (pvz., vaiko elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko kalba, vaiko ir jo atstovo pagal įstatymą bendravimo ypatumai ar kita) ir esant galimybei kartu su pranešimu pateikti vadovui / jo įgaliotam asmeniui / savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Nesant galimybės pranešti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, darbuotojas tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

 

 

Vadovas, jo įgaliotas asmuo / darbuotojas gali inicijuoti pokalbį su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje aplinkoje.

 

Vadovas / vadovo pavaduotojas raštu fiksuoja smurto požymius ir perduoda šią informaciją.

 

 

Jei savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius / policija leidžia ir yra liudininkų – vadovas / vadovo pavaduotojas paprašo jų taip pat išsamiai apibūdinti įvykį.

 

Nuorodos:


VAIKYSTĖ BE SMURTO

LEIDINIAI 

BIRUTĖ BEBAIMĖ

REKOMENDACIJOS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO

METODINĖS REKOMENDACIJOS