Skip to content Skip to footer

Kas yra dviračių sporto teisėjas?

Nepaisant dviračių sporto varžybų lygio, labai svarbu varžybose turėti kvalifikuotą dviračių sporto teisėją, kadangi teisėjai atneša didelę pridetinę vertę, skatina teisingas sporto vertybes, etiką, sąžiningumą ir drausmę sporte.

Teisėjai palaiko sportininkų saugumą varžybų metu ir užtikrina, kad yra laikomasi ir yra gerbiamos varžybų taisyklės. Taip pat, jie padeda organizatoriams gerinant varžybų kokybę bei visapusiškai įsitraukia prie dviračių sporto taisyklių vystymo. Teisėjas gali padėti pasirinkti tinkamiausią varžybų trasą, miestelio išdėstymą, programos/tvarkaraščio sudarymo ir žinoma patarti dėl varžybų taisyklių.

Dviračių sporto teisėjai kvalifikaciją keliasi Lietuvoje bei yra siunčiami mokytis tarptautinėje dviračių sporto federacijoje (UCI). Teisėjų apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos dviračių sporto federacijos Vykdomojo komiteto patvirtinti įkainiai. Teisėjai per penkias darbo dienas po paskutinės varžybų dienos atsiunčia LDSF sąskaitą faktūrą už teisėjavimą varžybose.

Norint tapti Lietuvos dviračių sporto teisėju, norintys gali susisiekti info@ldsf.lt arba su teisėjų sąjungos atstovais. Nauji nariai patvirtinami per Lietuvos dviračių sporto teisėjų sąjungos suvažiavimą, kuris vyksta kas metus.

Lietuvos dviračių sporto federacijos patvirtintame kalendoriuje esančiose varžybose federacija ragina turėti Lietuvos dviračių sporto teisėjų sąjungos patvirtintą teisėją.