Skip to content Skip to footer

Dviračių sporte, kaip ir kitose sporto šakose pagrindiniai veikiantys asmenys yra sportininkai ir treneriai. Tik treneriai nuolat atliekantys sunkų, pavojingą ir labai atsakingą darbą (treniruodami sportininkus) gali efektyviai spręsti gyvybiškai svarbius su šiuo darbu susijusius klausimus. Todėl visa LDSF struktūra turi būti sutvarkyta taip, kad treneriams nebūtų kliūčių rengiant aukšto meistriškumo Lietuvos dviratininkus.

TT struktūra

Trenerių Tarybą sudaro 7 nariai. 5 didieji Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai į tarybą deleguoja po 1 atstovą, 2 atstovus deleguoja rajonai. Taryba renkama 4 metams. Tarybos posėdyje deleguotieji nariai tarpusavy išsirenka pirmininką ir pavaduotoją. Pirmininkas – įeina į LDSF vykdomojo komiteto sudėtį.

TT funkcijos

Trenerių tarybos posėdžius kviečia ir darbotvarkės klausimus rengia trenerių tarybos pirmininkas. Trenerių tarybos posėdžiai vykdomi esant būtinumui, kiekis nereglamentuojamas. Taryba atsakinga už rinktinių vyr. trenerių išrinkimą, sportininkų reitingų organizavimą, varžybų kalendoriaus projekto parengimą. Savo kompetencijos ribose, sprendžia visas iškilusius klausimus, susijusias su dviračių sporto vystymu. Nagrinėja federacijos narių pasiūlymus, priima reikalingus sprendimus . Federacijos įstatų ribose , dokumentus pateikia tvirtinti Vykdomajam komitetui. Trenerių Tarybos posėdžių išrašai pateikiami LDSF ir skelbiami federacijos internetiniame puslapyje.

Trenerių tarybos nuostatai