Skip to content Skip to footer

PATVIRTINTA:

VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIME

2018 m. gruodžio mėn. 12 d.

2019 m. atnaujinimas gruodžio 19 d.

2020 M. LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS
VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Dviračių sporto varžybos rengiamos siekiant populiarinti dviračių sportą Lietuvoje, skatinti sportininkus siekti aukštų rezultatų, atrinkti stipriausius dviratininkus į Lietuvos rinktinę, dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose, pasaulio taurės varžybose ir kitose tarptautinėse varžybose.

II. VARŽYBŲ RENGĖJAI IR VYKDYTOJAI

Varžybas rengia ir vykdo Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau – Federacija) kartu su Federacijos nariais, Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centru, miestų sporto skyriais bei miestų dviračių sporto klubais.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Varžybų dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes:

Amžiaus grupėGimimo dataPavara
Mergaitės2006 – 2007 m.6,41 m
Berniukai2006 – 2007 m.6,41 m
Jaunutės2004 – 2005 m.7,01 m
Jaunučiai2004 – 2005 m.7,01 m
Jaunės2002 – 2003 m.7,93 m
Jauniai2002 – 2003 m.7,93 m
Vyrai iki 23 m. amžiaus1998 – 2001 m.
Moterys – elitas2001 m. ir vyresnės
Vyrai – elitas1997 m. ir vyresni

Pastaba: mažesni dantračiai negu nurodyti turi būti nuimti, priešingu atveju nebus leidžiama dalyvauti varžybose.

Vyresnės amžiaus grupės varžybose gali dalyvauti ir vieneriais metais jaunesni dalyviai, tačiau treneris privalo patvirtinti raštu, kad sportininkas yra pasirengęs dalyvauti varžybose su vyresne grupe. Visi dalyviai privalo pateikti 2020 m. licencijas. Berniukų ir mergaičių grupių dalyviai gali ir neturėti licencijų, jeigu nevyks dalyvauti į varžybas užsienyje. Visų varžybų metu visi dalyviai privalo dėvėti dviratininko apsauginius šalmus ir laikytis patvirtintų saugaus eismo taisyklių. Lietuvoje rengiamose varžybose dviratininkai negali dėvėti nacionalinės rinktinės marškinėlių ar čempiono marškinėlių, jei sportininkas nėra čempionas tos pačios disciplinos rungtyje einančiais metais (nuo čempionato iki kitų metų čempionato).

Asmeninių, grupinių ir komandinių lenktynių nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal pasiektus rezultatus varžybose. Daugiadienių lenktynių nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal atskirus varžybų nuostatus.

2006 m. ir jaunesniems dviratininkams neleidžiama startuoti su diskiniais ratais, ratais-propeleriais ir su pakeistais vairais.
Jaunučiams (2004-2005 m.) dviratininkams neleidžiama startuoti su diskiniais ratais, ratais-propeleriais ir su pakeistais vairais.
Jaunės (2002 – 2003 m.) ir veteranai gali startuoti vienoje grupėje kartu su jaunučiais (2004 – 2005 m.) išskyrus šalies čempionatuose, pirmenybėse ir žaidynėse.

Vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo iki 23 metų amžiaus grupinėse lenktynėse negalima naudoti racijų ir kitų tolimojo ryšio su dviratininkais priemonių.

Bet kokie protestai turi būti pateikiami raštu kartu su užstatu, kurio suma yra 30 eurų, ir būti pildomi kartu su lenktynių komisija per šiuos terminus:

Dėl prizinių vietų: iki užsidarant/pasibaigiant registracijai į sekantį etapą.

Dėl varžybų metu įvykusio incidento: ne daugiau nei vieną valandą po finišo.

Dėl galutinių/finalo prizinių vietų: nuo oficialiai paskelbus finalines prizines vietas, ne daugiau nei 15 min.

Protestus svarsto teisėjų kolegija pagal UCI taisykles. Protestą patenkinus, užstatas yra grąžinamas.

IV. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

Varžybų rengimo, vykdymo, teisėjų darbo varžybose išlaidas apmoka Federacija. Kitas dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

V. APDOVANOJIMAS. PARAIŠKOS

Lietuvos čempionatų, pirmenybių ir taurių nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami Federacijos diplomais, medaliais, taurėmis pagal galimybes prizais.

Techninės paraiškos pateikiamos iki nustatytos datos (jei data nenustatyta – penkios dienos prieš pirmą varžybų dieną) el.paštu info@ldsf.lt, ar, atskirame tų varžybų reglamente nurodytu būdu. „Vėlyvų“ paraiškų pateikimas galimas likus mažiau nei penkioms, bet ne mažiau nei dienai iki varžybų pirmos dienos. „Vėlyvos“ paraiškos kaina asmeniui 5 Eur. Keitimai ar išbraukimai galimi iki nustatytos datos ir laiko (jei nenustatyta – diena prieš pirmą varžybų dieną). Po šio nustatyto termino, jokie pakeitimai nebepriimami. Jei yra atskiras tų varžybų reglamentas, registracija vykdoma pagal atskirą tų varžybų reglamentą ar kaip nurodyta Federacijos tinklapyje (www.ldsf.lt).

Kiekvienas sportininkas privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą, kuri būtų galiojanti ir patvirtintų, kad sportininkas yra sveikas bei gali dalyvauti varžybose. Už tokio leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas/asmuo/treneris kuris pateikia tam tikros komandos dalyvių sąrašą.

Federacijos rengiamose varžybose komandų vadovai varžybų dieną, ar kitą Federacijos nustatytą toms varžyboms datą, teisėjų kolegijai pateikia licencijas ir gydytojo leidimą sportuoti (jaunučių žaidynėms teikiamos paraiškos su gydytojo ir sporto įstaigų vadovų vizomis).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lietuvos dviračių sporto federacijos rengiami čempionatai yra vieši renginiai, kuriuose gali būti filmuojama ir fotografuojama. Filmuota ir fotografuota medžiaga gali būti platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete.