Skip to content Skip to footer

VIZIJA

Dviračių sportas Lietuvoje – viena masiškiausių ir populiariausių sporto šakų, galinti nuolat didžiuotis aukšto meistriškumo atletais ir specialistais, Tarptautinės dviračių sporto sąjungos reikalavimus atitinkančiomis profesionalų komandomis, pajėgiomis ir konkurencingomis nacionalinėmis rinktinėmis.

Lietuvos dviračių sporto federacija – viena efektyviausiai dirbančių šalies sporto organizacijų, efektyviai užtikrinanti sąžiningo varžymosi principus, teisingą varžybų praktikos formavimą, tinkamą sportininkų priežiūrą, klasifikavimą bei reitingavimą, lyčių lygybės principus, remianti ir skatinanti sporto klubų, sportininkų, kito personalo bei varžybų progresą, pasisakanti už antidopingo kodekso laikymąsi ir sąžiningo varžymosi sporte principus.

MISIJA

Užtikrinti efektyviausią dviračių sporto valdymą, sudarant palankias sąlygas visų kategorijų dviračių sporto atstovams – sportininkams, treneriams, sporto klubų, komandų vadybininkams ir personalui, organizatoriams, kitiems specialistams, taip pat rėmėjams bei žiūrovams.

VERTYBĖS

Sąžiningumas – sportinė kova, vadovaujantis Tarptautinio olimpinio komiteto ir Tarptautinės dviračių sporto sąjungos nustatytomis ir pripažintomis taisyklėmis bei sukaupta geriausia praktika. Darnios varžybų kultūros ugdymas, sėkmingos kriterijų ir taisyklių sistemos sukūrimas, tinkama nuobaudų sistema, pagalba ir varžybų organizatorių konsultacija užtikrinant sąžiningą kovą.Teisėjų instituto stiprinimas.

Profesionalumas – gilios dviračių sporto dalyvių žinios ir įgyti įgūdžiai, modernių treniruočių, varžybų vykdymo priemonių ir technologijų taikymas, tinkama rezultatų apskaitos, reitingavimo ir dviratininkų licencijavimo sistema, gebėjimas maksimaliai panaudoti mokslo ir technologijų žinias, įgūdžius ir darbo priemones bei sporto įrangą praktikoje, siekimas ir skatinimas nuolat tobulėti, tinkama specialistų ir sportininkų ugdymo ir motyvavimo sistema bei aplinka, efektyvi sporto klubų vadyba bei nuolatinis dviračių sporto bendruomenės narių kvalifikacijos kėlimas.

Patrauklumas dalyviams, rėmėjams ir žiūrovams – dideli sporto klubų (komandų), nuolat besitreniruojančių ir varžybose dalyvaujančių dviratininkų skaičiai, tinkama konkurencija, dalyvių motyvacijos sistema, profesionali komunikacija, apimanti visas modernias informacijos sklaidos priemones, didinanti ir palaikanti žiūrovų bei dalyvių susidomėjimą dviračių sportu.

Sporto saugumas – saugumas varžybų ir treniruočių metu. Geriausios saugos praktikos formavimas, varžybų ir treniruočių saugumo nuostatų standartizavimas pavieniams sportininkams ir grupėms. Dviračių sporto, kaip saugaus sporto populiarinimas, visuomenės nuomonės formavimas, kitų eismo dalyvių švietimas. Efektyvi antidopingo programa.