Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LDSF suvažiavime patvirtintas 2018 metų biudžetas

Penktadienį Vilniuje, Kūno kultūros ir sporto departamento konferencijų salėje, surengtame Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) suvažiavime patvirtintas 2018 metų organizacijos biudžetas. Jį sudaro beveik 550 tūkst. eurų.

Suvažiavime, kuriame dalyvavo 27 delegatai iš 44 balsavimo teisę turinčių LDSF narių, taip pat patvirtinta Federacijos 2017 metų finansinė ir veiklos ataskaitos bei 2018 metų veiklos planas.

Suvažiavimui pirmininkavo LDSF prezidentas Romualdas Bakutis. Kalbėdamas apie 2017 metų veiklą, jis pažymėjo, kad praėję metai dėl sporto finansavimo reformos buvo sunkūs, bet įdomūs ir turiningi. Organizacijos vadovas pasidžiaugė, kad pavyko pasiekti daugumą prieš metus užsibrėžtų tikslų. R. Bakutis, padėkojęs sportininkams, treneriams ir dviračių sporto organizatoriams, pabrėžė, kad LDSF garbingai neša Lietuvos vėliavą ir yra tarp geriausių šalies sporto federacijų.

Suvažiavimo dalyviai tylos minute pagerbė pernai mirusio dviratininko Lino Rumšo ir pirmadienį mirusio dviračių sporto trenerio, sporto organizatoriaus Alfonso Lenkio atminimą.